Behovsguiden

Viktigt
Välkommen till bostadscenter! Här finner du information om bostadsanpassning. Ett kunskapscenter som 4 funktionshinderorganisationer står bakom. 

DHR logo                                     RBU logo


Bostadscenter har lämnat synpunkter på Boverkets förslag inom ramen för pågående översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag