Behovsguiden

Viktigt


Här finns allt du behöver veta om bostadsanpassning!

Ett kunskapscenter som 4 rörelsehinderförbund står bakom.

DHR logo                        RTP logo             RBU logo


Mer kunskap om bostadsanpassning

Det behövs bra bostadsanpassning för att varje människa ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Därför harvi byggt ett kunskapscenter där vi samlar kunskap och information om bostadsanpassning.

Med den här webbsidanvill vistöttadig somär i behov av bostadsanpassning, men vi vill ocksåha tillgänglig information och kunskap förandra som är involverade i bostadsanpassningsprocessen; intygsskrivare, handläggare av bostadsanpassningsbidrag, producenter, leverantörer och entreprenörer.

Härfinns bland annat exempel på anpassade bostäder och vanliga åtgärder vid bostadsanpassning. Här finns också information om det regelverk som gäller för möjligheterna att få bostadsanpassningsbidrag.

Vi hoppas att du ska få svar på dina frågor om bostadsanpassning!


Se filmen!

Här ett exempel på hur det kan gå till när du behöver bostadsanpassning.