Behovsguiden

Viktigt


Här finns information om bostadsanpassning!

Ett kunskapscenter som 4 funktionshinderorganisationer står bakom.

DHR logo                                     RBU logo


Bostadscenter har lämnat synpunkter på Boverkets förslag inom ramen för pågående översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag