Behovsguiden

Här finns allt du behöver veta om bostadsanpassning!

Ett kunskapscenter som 4 rörelsehinderförbund står bakom.

DHR logo          RTP logo       RBU logo


Mer kunskap om bostadsanpassning

Det behövs bra bostadsanpassning för att varje människa ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Därför har vi byggt ett kunskapscenter där vi samlar kunskap och information om bostadsanpassning.

Med den här webbsidan vill vi stötta dig som är i behov av bostadsanpassning, men vi vill också ha tillgänglig information och kunskap för andra som är involverade i bostadsanpassningsprocessen; intygsskrivare, handläggare av bostadsanpassningsbidrag, producenter, leverantörer och entreprenörer.

Här finns bland annat exempel på anpassade bostäder och vanliga åtgärder vid bostadsanpassning. Här finns också information om det regelverk som gäller för möjligheterna att få bostadsanpassningsbidrag.

Vi hoppas att du ska få svar på dina frågor om bostadsanpassning!


Se filmen!

Här ett exempel på hur det kan gå till när du behöver bostadsanpassning.