Välkommen till Bostadscenter!

Vårt mål är att förenkla för alla att anpassa sin bostad genom bostadsanpassning. Bostadscenter underlättar för sökanden, kommunernas handläggare samt förskrivare med lättillgänglig information för ansökan om bidrag samt genomförandet av en bostadsanpassning.

Lagen om bostadsanpassning skapar möjlighet till anpassning av den egna bostaden för ökad tillgänglighet och kvarboende. Bidraget söks hos kommunen och täcker hela kostnaden för godkänd anpassning. Rätten att söka gäller alla oavsett om funktionsnedsättningen är medfödd eller om den har uppstått under livets gång.

BOSTADSANPASSNING – EN RÄTTIGHET!

Lag (2018:222) om bostadsanpassning

1 § Denna lag har till syfte att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.
Läs lagstiftningen i sin helhet