Bostadscenter sprider kunskap om bostadsanpassning

Vi sprider kunskap om hur processen kring bostadsanpassning går till.  En mer detaljerad genomgång och diskussion om handläggning och intygsskrivning ges vid vår utbildning om bostadsanpassning.

Information om bostadsanpassningsbidraget till dig som är sökanden
Information till dig som arbetar som handläggare eller intygsskrivare
Bostadscenter.se har sin början i ett treårigt projekt, “Nationellt kunskapscenter för bostadsanpassning”, som fick stöd av Allmänna Arvsfonden.

Genom projektet ville förbunden höja kunskapsnivån hos dem som är i behov av bostadsanpassning samt hos handläggare av bostadsanpassningsärenden och rehabiliteringspersonal. I början av 2016 överlät förbunden Bostadscenter till Hjälpmedelcenter Sverige.

 

Vill du lära dig mer?

En mer detaljerad genomgång och diskussion om handläggning och intygsskrivning ges vid HMC:s utbildning om bostadsanpassning.