Behovsguiden

Sökanden är ju expert på sin egen situation, men kan behöva hjälp med att finna vilka möjligheter till bostadsanpassning som finns. I diskussion med handläggare och sakkunniga är det bra om sökanden tänkt igenom sin situation och kan beskriva vilka svårigheter hen har för att klara sig i sin bostad:

  • Vilka är behoven?
  • Vilka svårigheter finns idag och vilka kan avhjälpas med bostadsanpassning (jämfört med vilka kan avhjälpas med hjälpmedel eller genom egen lösning)?
  • Ska bostaden fungera enbart för sökanden eller har hen en familj som bostaden också ska fungera för?

I behovsguiden finns exempel på svårigheter som kan uppstå i bostadens tillgänglighet och hur dessa kan avhjälpas med bostadsanpassning.

Så här använder du guiden

Gå in i behovsguiden – länk nedan.

Svara stegvis på frågorna:

  • Vad är det jag vill kunna göra? (Klicka på ditt val, steg 1)
  • Vad är problemet? (Klicka på ditt val, steg 2)
  • Vad i miljön hindrar mig? (Klicka på ditt val, steg 3)
  • Vilken lösning skulle kunna passa mig? (Klicka på förslag till lösning, steg 4)
  • Lägg till i din lista genom att klicka på förslaget (steg 5)

Du kan backa till tidigare steg för att göra andra val. Du kan också återvända till startsidan för att gå igenom fler saker som du vill kunna göra i din bostad.

Listan med vad du vill kunna göra och förslag på lösningar kan du skriva ut och ha som underlag när du ska diskutera ditt behov av bostadsanpassning och bostadsanpassningsbidrag (BAB).

Vill du lära dig mer?

En mer detaljerad genomgång och diskussion om handläggning och intygsskrivning ges vid HMC:s utbildning om bostadsanpassning.