DIALYS

Dialys hemma i bostaden blir allt vanligare. Det är en mycket skonsammare och bättre metod än att åka in till sjukhuset varje gång dialys ska utföras. Hemdialys är dessutom en billigare vårdform än sjukhusdialysen. För att det ska fungera så krävs en installation av dialysapparaturen som i sin tur kräver anpassningar av bostaden.

Top Hygien

Top Hygien har ett speciellt framtaget dialyskar som passar för dialysmaskinerna som ska installeras vid ”hemdialys”.

Länk till Top Hygien