ÖVRIGT INOMHUS

I bostaden finns många områden som med små och enkla medel kan förbättras för att nå en ökad självständighet. De vanligaste åtgärderna in om anpassning av bostäder är borttagande av hindrande trösklar och uppsättning av stödhandtag på strategiska platser. Små åtgärder som kan innebära stora skillnader.