ÖVRIGT UTOMHUS

Även utanför bostaden kan det vara aktuellt med bostadsanpassning. Lagstiftningen anger tydligt att bidrag ska kunna lämna för komplettering av fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Det innebär som exempel att förråd för förvaring av viktiga hjälpmedel som t.ex. Rullator och rullstol kan vara bidragsberättigande.