Intyg

Du som söker bostadsanpassning behöver ett intyg från sjukvården att du har ett ”behov” och att det behöver lösas genom en bostadsanpassning. Intyget görs ofta av en Arbetsterapeut, eller Fysioterapeut men det kan även vara annan med sjukvårdslegitimation som t.ex. en Läkare eller Sjuksköterska. Ta därför kontakt med vården, t.ex. vårdcentralen. Beskriv ditt problem i hemmet och be att få ett intyg för att du ska söka bostadsanpassning.

Här ser du några av Bostadscenters samarbetspartners som kan hjälpa dig med intyget:

När du har ett intyg, gå vidare till Ta kontakt med din kommun