KÖK

Ett Kök kan medföra många svårigheter i vardagen. Tillgängligheten kan påverkas av hinder som höjd, där skåp eller bänkskiva sitter för högt, eller att ugnen är svåråtkomlig. Hur ska jag nå fläkten för att kunna slå på och av, eller helt enkelt tända belysningen? Hur når jag vattenkranen och är den tillräckligt lätt att styra? Hur ser säkerheten ut? Glöms spisen ofta och finns det risk för spisbrand?

Frågorna är många, men det flesta hinder kan lätt åtgärdas genom olika former av åtgärder inom ramen för bostadsanpassning.