FÖRFLYTTNING

Oavsett boendeform är förflyttning inom bostaden tillsammans med in och utpassage något som berör alla. Dagligen ska man ta sig in via entrén, öppna ett antal dörrar och kanske förflytta sig mellan olika våningsplan. Något som gäller såväl små som stora bostäder är att svårigheterna kan bli påtagliga vid en funktionsnedsättning. Med ett beviljat bidrag för bostadsanpassning kan dessa vardagshinder avlägsnas.