Vad är bostadsanpassning?

Bostadsanpassning är till för dig som kan och vill bo kvar i din bostad och behöver anpassa vissa saker hemma.

Har du, eller en anhörig eller annan i din närhet ett problem som går att lösa med bostadsanpassning – ansök nu (intern länk till sidan medkommunlistan.

Bidrag för anpassning av bostaden kan sökas hos din hemkommun.

Här är några exempel på sådant som är vanligt att söka bostadsanpassning för:

  • Anpassad duschplats eller byte till duschkabin, om du har svårt att ta dig i och ur badkaret.
  • Ledstänger och stödhandtag som du kan hålla dig i
  • Stoltrapphissar så att du tar dig mellan våningar i ditt hem.
  • Spol- och tork toaletter (bidé) så du klarar intimhygienen själv
  • Installera en spisvakt som slår av spisen om du glömmer den på.
  • Hiss vid entrén om du har svårt att ta dig in i bostaden.
  • Ramper vid entrén som gör det möjligt att ta sig in och ut i bostaden
  • Kökslösningar som kan vara höj och sänkbara lösningar för skåp och bänkskiva i köket.
  • Dörröppnare så att dörren öppnar sig automatiskt.
  • Ta bort trösklar och göra dörröppningar bredare om du har svårt att förflytta dig i bostaden.
  • Förstärka belysningen i köket om du har en synnedsättning.
  • Dialys i hemmet vid nedsatt njurfunktion.
  • Det kan också vara andra varaktiga anpassningar som vid exempelvis en kognitiv funktionsnedsättning.

 

Lagen om bostadsanpassning
1 § ”Denna lag har till syfte att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende”. (källa: riksdagen.se)

Bostadsanpassning är en rättighetslag som ger alla möjlighet att söka bidrag för anpassning av sin bostad. Bidraget har syftet att en funktionsnedsättning inte får skapa hinder för möjligheten att bo kvar i sitt egna hem. Detta gäller oavsett om grunden till funktionsnedsättningen är medfödd, förvärvad eller helt enkelt uppstått genom åldrande. Rätten till anpassning gäller såväl fysisk som kognitiv funktionsnedsättning. Alla har rätt att ansöka hos sin kommun som då ger bidrag till anpassningens hela kostnad i det fall ansökan beviljas. Bidraget syftar till att du ska kunna fungera i din bostad och bo kvar i ditt hus eller lägenhet. Det kan gälla hinder för att komma in och ut, sköta hygienen, laga mat, eller att förflytta sig inne i hemmet mellan olika våningar. Bidrag lämnas för att anpassa och komplettera nödvändiga fasta funktioner i och i anslutning till en bostad, såväl inom som utomhus.