HISS

Installation av en trapphiss öppnar möjligheten för förflyttningar mellan våningsplan i bostaden samtidig som andra modeller öppnar förutsättningar för access till bostaden då entrétrappor utgör ett hinder.

AJ Hiss

AJ Hiss har lång erfarenhet av hissar för tillgänglighetsanpassning! Vi tillhandahåller alla typer av hissar inom bostadsanpassning och utför installationer, Service samt reparationer.

Länk till AJ Hiss

MPR LIFTS

MPR LIFTS har anpassat det svenska samhället sedan 45 år utifrån förtroende, kvalitet och senaste teknik.

Länk till MPR LIFTS

 

TRIDENT

FlexStep är en kombinerad trappa och lyftplattform, när lyftplattformen inte används omvandlas den till en trappa, vilket innebär att två funktioner samlas till en begränsad yta.

Länk till TRIDENT

 

Moveum

Assistep är en enkel lösning på ett stort problem som ger stöd och trygghet vid förflyttning i trapp. En aktiv och naturlig rörelse för bibehållen fysik och ett fullgott alternativ till en trapphiss.

Länk till Moveum