ÖVRIGT INOMHUS

Inne i bostaden kan det uppstå många olika svårigheter utifrån de funktionsnedsättningar som gäller i det aktuella fallet. Behoven är alltid individuella vilket också ställer särskilda krav på lösningarna.

Top Hygien

Med många års erfarenhet av Bostadsanpassning i alla dess former har Top Hygien en god erfarenhet och flexibilitet att lösa de flesta problem som uppstår i ett hem.

Länk till Top Hygien