TRAPPSTÖD

I det fall hiss inte känns som rätt alternativ, eller då förflyttning i trappen är viktig för fysiken och för möjligheten att bibehålla sina funktioner behövs ett alternativ. Då trappen lätt kan skapa svårigheter och osäkerhet blir ett stöd en viktig förutsättning för en trygg förflyttning.

Moveum

Assistep är en enkel lösning på ett stort problem som ger stöd och trygghet vid förflyttning i trapp. En aktiv och naturlig rörelse för bibehållen fysik och ett fullgott alternativ till en trapphiss.

Länk till Moveum