Kan jag söka bostadsanpassning

Om du har en funktionsnedsättning som är ”bestående” så har du rätt att söka bostadsanpassningsbidrag för att anpassa din bostad. Syftet är att du ska kunna leva ”Ett självständigt” liv i din egen bostad. Med funktionsnedsättning menas såväl fysiska som kognitiva svårigheter som är medfödda eller förvärvade genom, sjukdom skada eller helt enkelt åldrande. Många äldre har som exempel svårt att kliva i och ur ett badkar, svårt att gå i trappor eller öppna dörrar. Grundläggande funktioner som är nödvändiga för det självständiga boendet och som annars kan kräva assistans av någon annan.

Med andra ord – har du själv, en anhörig, eller någon annan du känner svårt att klara sig själv hemma för att det finns ”hinder” i vardagen. Då går det oftast att lösa med bostadsanpassning vilket du ansöker om hos kommunen. Ansökan är kostnadsfri och en eventuell anpassning för att uppnå nödvändig funktion bekostas till 100 % av din kommun.

Om du behöver hjälp att söka bostadsanpassning?

Om det känns svårt att själv ansöka om bidrag kan du begära assistans av kommunen och få det stöd du behöver. Hjälpen är kostnadsfri och är en rättighet alla har enligt förvaltningslagen. Ta direkt kontakt med din kommun där du ber handläggaren om stöd för att ansöka om anpassning. Även arbetsterapeuten eller annan kontakt inom sjukvården kan ge nödvändigt stöd.


HAR DU ETT INTYG FRÅN SJUKVÅRDEN?

Om du redan har ett intyg så väljer du detta alternativ

Om du saknar ett intyg så väljer du detta alternativ